На каква дълбочина можете да се гмуркате?

Един от въпросите, които много начинаещи гмуркачи задават, е „Колко дълбоко мога да се гмуркам?“. За съжаление, този въпрос няма еднозначен отговор и зависи от редица фактори, като опита, който притежавате, нивото на декомпресия, консумацията на кислород, наркоза и т.н. При гмуркане в Созопол трябва да сте запознати с тези фактори, за да прецените на каква дълбочина можете да се гмурнете.

Дълбочината се явява като стресов фактор при дайвинг в Созопол – колкото по-дълбоко се гмуркате, толкова повече се увелича стреса, защото се отдалечавате от повърхността. Това може да причини паника у начинаещите гмуркачи. Ако имате повече опит, вероятно ще можете да се справите с по-големи дълбочини.

Нивото на декомпресия зависи от дълбочината, на която се спускате. При по-дълбоко гмуркане се увеличава барометричното налягане, което води до декомпресионна болест. Тя се изразява в редица симптоми, включително и загуба на съзнание. Например, ако се спуснете на около 15 метра дълбочина, можете да остане по-дълго време, отколкото ако се гмурнете на 30 метра, тъй като на по-голяма дълбочина декомпресията ще е по-голяма.

Скоростта на консумацията на кислород също е решават фактор за дълбочина, която можете да достигнете при гмуркане в Созопол. При по-големи дълбочини, вие ще консумирате кислорода много по-бързо, което пък ще ограничи времето на престоя ви под водата.

Друг важен фактор, който ще бъде определящ за дълбочината при гмуркане, е наркозата. Това е състояние, което се причинява от някои газове при повишено налягане, например от азота. Влиянието на наркозата е различна при отделните гмуркачи, като симптомите наподобяват алкохолно опиянение – влошена моторика, нарушена преценка, забавени реакции и т.н. Определено не е препоръчително да се намирате на голяма дълбочина при проявлението на тези симптоми.

Здравословното състояние на гмуркача също е от особено значение, защото то оказва влияние върху общото ви състояние, реакции и умения под водата.

Всяко водолазно училище би трябвало да ви запознае с тези фактори и да ви обясни как те се отразяват на вашето тяло и на дълбочината, която можете да достигнете. Нормално е в началото на обучението по гмуркане в Созопол да се спускате на малка дълбочина, като тя се увеличава постепенно и е съобразена с вашите умения и физическо състояние.

Много начинаещи гмуркачи са нетърпеливи да достигнат по-големи дълбочини, но това е грешка и крие сериозни рискове, затова трябва да се избягва. Вслушвайте се в съветите на професионалистите и не рискувайте безопасността си с неоправдано големи дълбочини.