ПРОМОЦИЯ

 VIP ПРОБНО  ГМУРКАНЕ (за абсолютно начинаещи) -   Цена: 119 лв ,от 13.09.2017 до 30.11.2017  само 80 лева

Включва: водолазно обучение съгласно стандартите на PADI, едно гмуркане с PADI инструктор, пълна екипировка, снимки от гмуркането и транспорт до мястото на гмуркане . Времетраене на гмуркането приблизително 45 мин.

ПРОБНО  ГМУРКАНЕ (за абсолютно начинаещи)- Цена: 99 лв. от 13.09.2017 до 30.11.2017 само 60 лева

Включва: водолазно обучение съгласно стандартите на PADI, едно гмуркане с PADI инструктор, пълна  екипировка и транспорт до мястото за гмуркане. Времетраене на гмуркането приблизително 30  мин.

 

PADI Open Water Diver курс -  600 лв. , от 01.09.2017 г. до 30.10.2017 г. само 500 лв. В цената се включва необходимото оборудване, учебни помагала, теория - минимум 10 часа, транспорт от Водолазния център до местата за гмуркане, обучение в плитки води (басейн) минимум  3 часа и 4 гмуркания в открито море с продължителност не по-малко от 40 мин. за всяко гмуркане. В цената не се включва: такса сертифициране - 100 лв. Курсът може да се проведе както в четири последователни дни, така и в не последователни дни.