обучението по гмуркане в Созопол

На каква дълбочина можете да се гмуркате?

Един от въпросите, които много начинаещи гмуркачи задават, е „Колко дълбоко мога да се гмуркам?“. За съжаление, този въпрос няма еднозначен отговор и зависи от редица фактори, като опита, който притежавате, нивото на декомпресия, консумацията на кислород, наркоза и т.н. При гмуркане в Созопол трябва да сте запознати с тези фактори, за да прецените на каква дълбочина можете да се гмурнете.

Subscribe to RSS - обучението по гмуркане в Созопол